humanistisch provinciaal politiek platform

 Het provinciaal politiek platform is bestemd voor de provincie Utrecht en kandidaat partij voor Provinciale staten en waterschappen e.d. en is opgericht als platform voor alle lokale politieke partijen in de provincie Utrecht en heeft een samenwerkingsverband aangevraagd met de Onafhankelijke senaatsfractie OSF welke een zetel heeft in de senaat. ( 1e kamer )  Ook kan het Provinciaal platform nieuwe lokale politieke partijen in de provincie Utrecht oprichten als kandidaten voor Gemeenteraadsverkiezingen.

Het politiek platform wil ik baseren op humanistische grondslagen en dit ook uitdragen. De oprichting en verdere uitwerking daarvan kan een lokaal humanistisch initiatief worden

In Eigentijds humanisme vindt u de uitgangspunten van het levensbeschouwelijke humanisme van het Humanistisch Verbond. Dit is een aanvulling op de toelichting van de beginselverklaring die in 1973 verscheen. 

Er zijn drie elementen in het levensbeschouwelijk humanisme:

  • De grondslag: Het humanisme is een levensbeschouwing die uitgaat van de waardigheid van mensen en haar inspiratie vindt in menselijke vermogens.
  • De maatschappelijke component: Het humanisme is een politiek-moreel streven. L
  • De persoonlijke component: Het humanisme omvat het streven naar een goed, mooi en zinvol persoonlijk leven.
  • Bron website Humanistisch verbond

WILT U EEN NIEUWE EN BETERE GELIJKWAARDIGE EERLIJKERE SAMENLEVING WAARIN OOK MENSEN MET EEN UITKERING OF MET SCHULDEN GEWOON KUNNEN MEE PARTICIPEREN ?

Beste allemaal ! Help mee de start van de humanistische partij Utrecht – voor de provincie Utrecht – KLAAG NIET MEER maar doe mee met de politieke discussies. Wordt KANDIDAAT GEMEENTERAADSLID of praat mee met de beslissingen van Provinciale Staten. Gemeenteraadslid zijn is een BAAN ! Meld je aan bij HUPNL. Wij zoeken ook LOKALE medebestuurders en Provinciaal bestuur voor HUPNL HUPNL wordt en is de LOKALE PARTIJ UTRECHT gebaseerd op grondslagen van de HUMANISTIEK en de ONAFHANKELIJKE SENAATSFRACTIE.
Kijk ook op

Advertenties