Humanisme als politieke stroming

Waarom is Humanisme een politieke stroming ? 

De huidige politieke bestuurders zijn een moreel kompas kwijt. Moreel streven leek altijd niet nodig te zijn. Dit heeft tot enorme uitwassen geleid tot liegende politci, liegende bestuurders en bestuurders die vooral goed voor zich zelf zorgden. Ook Multi nationals en andere ondernemingen, zelfs de katholieke kerk en de sport ontkwamen niet aan het gebrek aan moreel besef.

Het Humanistisch Verbond zegt met haar streven boven de politieke partijen te staan en legt verkiezingsprogramma’s langs de humanistische meetlat.  Het Humanistisch Verbond staat niet boven de partijen, want alles wat op de website staat vooral het vrije levenseinde, is een D66 issue waarvoor ruim reclame wordt gemaakt op de website van het Humanistisch Verbond. Dus D66 is de norm, geen Humanisme.

We hebben in het verleden de Katholieke Volks Partij gehad, er zijn Christen Democraten, er is een gereformeerde Partij, een dieren Partij, dus waarom als we echt streven naar een moreel politiek besef, geen Humanistische Partij, een partij die het Humanisme en het moreel politiek streven in haar doelstellingen heeft ?

Humanisme en humaan handelen, dus actie Humanisme beoefenen heeft de samenleving juist nu hard nodig. Humaan Lokaal is het alternatief.  http://www.humaanlokaal.ccvshop.nl

Advertenties