HUMAAN LOKAAL Ombudswerk

Voor HUMAAN LOKAAL ombudswerk zouden we vrijwilligers willen inzetten die zich het ombudswerk eigen maken middels korte trainingen. Het gaat om ombudswerk tussen leden van HUMAAN LOKAAL en Gemeenten/ Overheden / Zorgverzekeraars/ Woningbouwcorporaties in alle gevallen waarin om ombudswerk / hulp wordt verzocht.

Wil je hier aan meewerken  email  humanistischepartijutrecht@gmail.com

Advertenties