HUMAAN LOKAAL 20 maart 2019

Om de vier jaar worden de leden van de Provinciale Staten  i gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Aan deze verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. De leden van Provinciale Staten kiezen eens in de vier jaar de Eerste Kamer  i. Dat doen ze kort nadat ze zijn aangetreden. De vorige Provinciale Statenverkiezingen zijn gehouden op 18 maart 2015. De volgende Provinciale Statenverkiezingen zijn op 20 maart 2019. Wij doen mee met het Humanistisch Provinciaal Politiek Platform in de Provincie Utrecht

Advertenties